ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ