Проект "Работим за хората"

Новини

09 Януари 2018

ИПА награди участниците в Конкурса за добри практики за 2017 г.

На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на...
08 Ноември 2017

Проведе се откриваща конференция по проект "Работим за хората"

На 7 ноември в гр. София се проведе откриваща конференция на проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и...
02 Ноември 2017

Обучителни модули по дейност 2, по проект "Работим за хората"

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите...