8-та среща на потребителите на CAF

На 12 април 2018 г. Институтът по публична администрация беше домакин на едно от най-големите събития по време на българското председателство – 8-та среща на потребителите на CAF.

 

В събитието взеха участие над 150 делегати от  16 държави.

 

ИПА организира това събитие с подкрепата на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Нидерландия. Подкрепа оказаха и CAFкореспондентите от цяла Европа, експертите от CAFресурсния център към ИПА, експерти от АМС и от Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, представители на Европейската комисия, външни консултанти и други.

 

Откриване на събитието и приветствие към участниците направиха Галина Мутафчийска – ръководител на CAFресурсния в ИПА, Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА, проф. Иван Димов – зам. министър на Министерството на образованието и науката и г-жа Симона Георгиева – Външен съветник в политическия кабинет на Министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. На събитието освен европейски добри практики от прилагането на CAF бяха представени и две български практики, които предизвикаха огромен интерес.

 

Първата практика беше тази на Областна администрация Пазарджик, на тема „Стратегия без тактика е най-бавният начин за постигане на победа. Тактика без стратегия е шумът преди поражението“, представена от главния секретар и член на ресурсния център по CAFкъм ИПА г-н Светлан Карталов.

 

Втората представена практика беше на НОИ, на тема „Самооценка чрез прилагане на CAF“, разработена от г-жа Зорница Цекова, вътрешен одитор и участник в процеса на самооценка в НОИ и представена от г-н Драгомир Драганов, директор на дирекция в НОИ.

 

Ключов лектор на събитието беше г-н Вейко Тали – главен секретар на Министерство на финансите в Естония, който представи 15 годишния опит в прилагането на CAF и ангажираността на висшите ръководители в процеса на управление на качеството.

 

Другият ключов лектор – представител на ЕК г-н Даниеле Дото, представи подкрепата на ЕК към администрацията за използването на CAF като инструмент за управление. Той акцентира върху управлението на качеството в публичния сектор като ключ към европейските проекти.

 

Освен обмен на идеи и добри практики това събитие постави началото на дискусия за усъвършенстването на Модела CAF 2013 и подготовката на версия CAF 2020.

 

Благодарим на всички участници за приноса към събитието и за подкрепата за превръщането му в събитие от световно ниво и значение.

 

Материалите от събитието ще бъдат достъпни на сайта на ИПА.