Обществени поръчки стартирали след 15 април 2016 г.

Номер Предмет Номер в РОП Дата на стартиране на поръчката Статус
17 Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА 0 01 Октомври 2018 Възложена
16 „Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“ 0 31 Август 2018 Възложена
15 Актуализиране на Интернет страницата и информационната система на ИПА 0 22 Юни 2018 Възложена
14 Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА 0 08 Юни 2018 Прекратена
13 Изследвания за укрепване на администрацията 0 18 Май 2018 Възложена
12 Обществена поръчка "Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)" 0 24 Ноември 2017 Възложена
11 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 07 Септември 2017 Възложена
10 Обществена поръчка "„Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина“ по проект на ИПА“ 0 31 Август 2017 Възложена
9 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Института по публична администрация" 0 18 Август 2017 Възложена
8 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Института по публична администрация" 0 18 Август 2017 Възложена
7 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 24 Юли 2017 Прекратена
6 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 10 Април 2017 Прекратена
5 Обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“ 0 03 Април 2017 Възложена
4 Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ 0 14 Декември 2016 Възложена
3 “Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на учебни материали, програми, книги, сборници и изследвания за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите ” 0 31 Октомври 2016 Възложена
2 „Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” 0 28 Октомври 2016 Възложена
1 Обществена поръчка с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България“ 0 03 Август 2016 Възложена