Обществени поръчки стартирали след 15 април 2016 г.

Номер Предмет Номер в РОП Дата на стартиране на поръчката Статус
13 Изследвания за укрепване на администрацията 0 18 Май 2018 Активна
12 Обществена поръчка "Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)" 0 24 Ноември 2017 Активна
11 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 07 Септември 2017 Възложена
10 Обществена поръчка "„Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина“ по проект на ИПА“ 0 31 Август 2017 Възложена
9 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Института по публична администрация" 0 18 Август 2017 Възложена
8 Обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Института по публична администрация" 0 18 Август 2017 Възложена
7 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 24 Юли 2017 Прекратена
6 Oбществената поръчка „Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати“ 0 10 Април 2017 Прекратена
5 Обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“ 0 03 Април 2017 Възложена
4 Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ 0 14 Декември 2016 Възложена

Страници