Важно

15 Октомври 2014 До 14.10.2014 г. на всички администрации е изпратен график за обученията в ИПА до края на годината. Ако някоя администрация не е получила график, нека да сигнализира за това на v.rizova@ipa.government.bg или на тел.: 02/940-29-57. ИПА очаква, че лицата за контакт от съответните администрации своевременно ще информират служителите за участието им в планираните обучения. За улеснение на участниците в обучения, които ще се провеждат в Учебната база на ИПА в гр. Банкя, от 16.09.2014 г. се организира служебен транспорт с автобус (синьо-зелен цвят с надпис Нов пламък), който тръгва всяка сутрин в 8.40 ч. от паркинга на ъгъла пред строителна борса "Ангро" до бул. Сливница.  

Новини

12 Ноември 2014

Промяна в дата на провеждане на конференция "Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020"

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че конференцията "Усвояване на европейските фон
10 Ноември 2014

Институтът по публична администрация организира научно-приложна конференция за преподаватели, докторанти и студенти

Институтът по публична администрация (ИПА), с подкрепата на Югозападен университ
  •  
  • 1 of 23

Публикации

Каталог програми за обучение 2014

Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство

Базисен модел за комплексно административно обслужване

Комуникативни умения на английски език : базов курс -линк

Въведение в държавната служба

Административно-процесуален кодекс-линк

Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство
Базисен модел за комплексно административно обслужване
Комуникативни умения на английски език : базов курс -линк
Въведение в държавната служба
Административно-процесуален кодекс-линк

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

2 дни, 16 учебни часа
Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси. Цел на обучението:
• да се изградят...

КАК ДА МОТИВИРАМЕ ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НАСЛУЖИТЕЛИТЕ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации. Цели на обучението:
• да се изградят и подобрят уменията за взаимодействие и работа в екип;
• да се отчетат...

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители, ангажирани с разработването на интегриранитепланове за градско развитие. Цели на обучението:
• да анализира проектите в интегрираните планове за...

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (за юристи)

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,осъществяващи правоприлагаща дейност. Цели на обучението: • да задълбочи знанията и разбиранията на юристите...

ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТААДМИНИСТРАЦИЯ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: служители с ръководни функции, отговарящи за планирането на организациятана мерките за противодействие и превенция на корупцията в централната и териториалнатаадминистрации. Цели...

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2,5 дни , 20 учебни часа
Предназначен за: служители от дирекции и отдели, занимаващи се с обществени поръчки. Цели на обучението:
• да се анализират въпросите, свързани с ефективната подготовка на обществените поръчки...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНИ БЮДЖЕТИ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми Цел на обучението:
• да се представи програмата като инструмент за постигане на...

ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи)

1,5 дни, 12 учебни часа.
Аналогична програма за обучение/ПП-6.1/, но във вариант, адаптиран за неюристи.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 ден, 8 учебни часа
Предназначен за: висши ръководители от централната и териториалната администрации Цели на обучението:
• запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване;
• разкриване на...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2014