Конкурси за добри практики

Конкурси за добри практики

Институтът по публична администрация ежегодно организира конкурси за добри практики и иновации от дейността на администрацията. Целта ни е да насърчим администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Така добрите решения и практики могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

 

Конкурсите за добри практики:

 

  • стимулират прилагането на принципите за добро управление;
  • дават възможност за учение чрез споделяне на практически опит;
  • допринасят за реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация и Стратегията за развитие на електронното управление.

 

За повече информация и контакти:

Виолета Джукелова,

главен eксперт в ИПА

v.dzhukelova@ipa.government.bg

тел.: 02/ 940 3759 


към Конкурси за добри практики 2017