Контакти

Международна конференция „Кибер сигурност в публичната администрация“

На 12-13 декември в хотел „Феста“ в гр.София се проведе международна конференция на тема „Кибер сигурност в публичната администрация“. Форумът събра на едно място експерти от областта от държавната администрация и от частния сектор.

 

Заключителната конференция на проект „Работим за хората“

На 10 януари в гр. София ще се проведе Заключителната конференция на проекта на ИПА „Работим за хората“-укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Bulgarian

ИПА награди победителите в Конкурс за добри практики 2018

На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. Събитието се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се проведе 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията.

Рейтинг на учещите администрации 2018’

На 10 декември 2018 г. ИПА обяви Рейтинг на учещите администрации за 2018 г. и награди администрациите с най-високи резултати. Близо 50 представители на отличените администрации участваха в церемонията по награждаването.

 

Тази инициатива се провежда за 3-та поредна година. В периода 2016-2018 г. над 200 централни и териториални администрации са участвали в самооценката чрез инструмента „Учеща ли е Вашата организация?“, разработен от екип на Харвардския университет.

Възможност за кандидатстване по програма Millenium Fellowship

Програма Millennium Fellowship е една от основните програми на Atlantic Council - неправителствена американска организация със седалище Вашингтон, САЩ, работеща в областта на лидерството и международните отношения в рамките на Атлантическата общност за осигуряване на мир и сигурност. Атлантическият съвет е създаден през 1961 г. въз основа на граждански асоциации, подкрепящи работата на НАТО.

Заключителна конференция по проект "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите"

На 30.11.2018 г. в София се проведе заключителната пресконференция по проекта "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Института по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Pages