Електронен бюлетин CAF

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

Представяме Ви втори брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

Институтът по публична администрация (ИПА) Ви представя първи брой на специализирания електронен бюлетин