Изледвания и публикации CAF

CAF в образованието

Представяме ви българския превод на ръководството "Управление на качеството с CAF в образователния сектор" (

Подобряване и управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по

Опитът на Министерството на труда и социалната политика в прилагането на БДС EN ISO 9001:2008

Мотиви за създаване, поддържане и развитие на система за управление на качеството

 

Съветът на Европейския съюз през 2005 г. одобри план за нововъведения в управлението

Опитът на Националната агенция за приходите в прилагането на EFQM2008 – 2015 г.

Внедряването на инструмент за управление на качеството е включено в Стратегическия план на НАП от 2004 г., а фактическото прилагане на Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) е от 2008 г. НАП

Прилагането на CAF в сектор образование

Предисторията или защо става необходимо да се внедрява CAF в сектор образование?

С подписването на Декларацията от Болоня 2010 г., образователните министри на страните членки в

ШЕСТТЕ ВЪПРОСА

“I keep six honest serving men

(they taught me all Iknew);

Their names are What and Why and When

And How And Where and Who.”