06 Юни 2018

ИПА обявява конкурс за младши експерт

Институтът по публична администрация обявява конкурс за назначаване на държавен служител на...
06 Юни 2018

Възможности за обучение във Военна академия

През 2018 година Военната академия предлага краткосрочни курсове и семинари, предназначени и за...
06 Юни 2018

Правила за обратна връзка по CAF и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“

      Експертите от CAF ресурсния център разработиха Национални правила за  външна обратна...